Servicii Funerare Eternity

Intocmirea actelor

Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane:

  • medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul;
  • orice persoana care are cunostinta despre deces.

Inregistrarea documentelor in vederea obtinerii ajutorului de inmormantare (pensionari, angajati). Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

  • certificat de deces (original si copie);

  • act de identitate al solicitantului (original si copie);

  • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

  • dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
  • adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).